Breker 2

Op deze pagina is het GPS Systeem van Breker 2 te bekijken.

Wij adviseren voor deze toepassing de browser Microsoft Edge te gebruiken omdat anders belangrijke faciliteiten van het GPS systeem niet zichtbaar worden.

Aan de linkerzijde in het Units scherm staat wanneer de breker voor het laatst gecommuniceerd heeft en geeft dit aan met een kleur.

Na het klikken op de afbeelding kies voor login:

Username: jooprodenburg1
Password: gpsbrekers

Wij adviseren na gebruik uit te loggen via de 3 puntjes aan de rechterbovenzijde.

Klik op de afbeelding hieronder om het GPS Systeem van Breker 2 (Kleemann MR100) te bekijken.

BIJLAGE E. MELDINGSFORMULIER KENNISGEVING BREKEN

Datum: 07-09-2021                                    Betreft wijziging eerdere melding

Kennisgeving aan:

Certificatie-instelling: Kiwa

– College van B § W van gemeente indien van toepassing): 

Bedrijfsgegevens:

Naam: Joop Rodenburg

Adres: Kerkstraat 60

Postcode: 6651 KG

Plaats: Druten

Contactpersoon: Mevr. A Rodenburg

Telefoonnummer: 0487-592498

Fax nummer: 0487-596455 

Certificaat nummer: K80061/K86449
Code puinbreker: 2 MR100Z
Adresgegevens breeklocatie: Naam breeklocatie:

Adres: Hamweg 6

Postcode:

Plaats: Horst

Dag aanvang werkzaamheden: 08-09-2021
Tijdstip aanvang werkzaamheden: 7.00 uur
Verwachte dag beëindiging werkzaamheden: 15-09-2021
Hoeveelheid puin (in ton of m3): 8500 ton
Soort puin: O Betonpuin

Metselwerkpuin

O Asfaltpuin

Type recyclinggranulaat:  O Betongranulaat

X Menggranulaat

O Metselwerkgranulaat

O Asfaltgranulaat

O Hydraulisch menggranulaat

O Hydraulisch betongranulaat

Van toepassing zijnde milieuregelgeving: WM
Bronsterkte: 111 DB(a)