Duurzaam slopen

Waar veel bedrijven er alleen over praten, komen wij daadwerkelijk in actie. Joop Rodenburg beschikt over het BRL SVMS-007 sloopcertificaat van Stichting Veilig en Milieukundig Slopen. Dat betekent dat we tijdens het gehele sloopproces aan de hoge eisen voldoen. Zowel tijdens de voorbereiding als de uitvoering en de oplevering dus. Maar ook wat betreft de afvoer van vrijgekomen sloopmaterialen, de arbeidsveiligheid, de milieuaspecten en de deskundigheid van ons personeel. Dat is duurzaam slopen en dat past bij Joop Rodenburg.

Wij garanderen dat we uitsluitend duurzaam slopen. Materialen die vrijkomen worden op verantwoorde manier ingezet als bouwstof. Essentieel daarvoor is een zorgvuldige voorbereiding. Vooraf inventariseren we namelijk al producten en grondstoffen die zich lenen voor hergebruik. We evalueren ook sloopalternatieven op basis van milieubelasting. Handmatig worden tijdens de voorsloop direct herbruikbare producten verwijderd. Uiteraard zorgen we voor een zorgvuldige afvalstoffenscheiding. Uiteindelijk voeren we de materialen af naar erkende verwerkers.

Duurzaam slopen is voor ons vanzelfsprekend. Wel zo fijn voor u als opdrachtgever. We houden toezicht op de verwerking van de vrijgekomen materialen. Alles wordt zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt. Neem vrijblijvend contact met ons op zodat we u over alle mogelijkheden rondom duurzaam slopen kunnen vertellen.

i.v.m. Vakantie zijn wij gesloten van 3 t/m 20 augustus

Wij wensen jullie een fijne, zonnige vakantie!

Meer lezen

i.v.m. Vakantie zijn wij gesloten van 3 t/m 20 augustus

Wij wensen jullie een fijne, zonnige vakantie!

Meer lezen